Het bestuur van de DSGV Den Bosch probeert zoveel mogelijk informatie te krijgen over de stand van zaken rond de kerkmuzikale praktijk in de parochies en nodigde daartoe enige professionele kerkmusici uit op zaterdag 31 januari j.l. Naast consulent en vertegenwoordigers van het bestuur waren zeven kerkmusici aanwezig.

Vertrekpunt van het gesprek was ons beleidsplan Beleid op maat. De kerkmusici waren unaniem in de opvatting dat op alle niveaus kerkmusici worden onderwaardeerd. In veel gevallen constateert men een gebrek aan respect in de omgang van pastores en musici. De musici betreuren het dat de kerkprovincie weigert om goede financiële regelingen te treffen. De beroepsopleidingen overwegen nu om het curriculum voor kerkmuziek te schrappen, omdat afgestudeerde kerkmusici geen inkomstenbron meer gegarandeerd kan worden. Het bestuur neemt deze zorgen serieus. Toegezegd is, om contacten te leggen met verschillende invloedrijke pastores uit het veld en de opleiding van het Sint-Janscentrum; daarnaast met het KDOV.

Onverhoopte spanningen in de praktijk: meld ze ons!
In aansluiting op bovenstaande melden wij u, dat wij de afgelopen tijd zorgelijke berichten hebben gekregen over onverkwikkelijke situaties in enkele parochies in ons bisdom. Zo kan het gebeuren dat kerkmusici die hun sporen hebben verdiend gedwongen worden af te haken en kerkkoren stoppen met hun medewerking na meer dan 100 jaar trouwe dienst. Het zogenaamde alternatief van een CD acht men goedkoper en beter... Het bestuur gaat het welzijn van alle leden van onze afdeling ter harte. Wij willen graag geïnformeerd blijven over de gang van zaken in de praktijk. Ook het verhaal van pastores en kerkbesturen in deze horen wij natuurlijk graag. Onze consulent kan desgewenst ook bemiddelend optreden en het bestuur (dat tevens is benoemd als Diocesane Commissie voor Kerkmuziek) of consulent kan wellicht ook anderszins u van dienst zijn. U kunt uw verhalen (vertrouwelijk) aan de consulent melden (zie briefhoofd) of aan de voorzitter j.de.wit@kpnplanet.nl. Maar wij hopen dat dit niet nodig is!

Bron: DSGV Den Bosch, Nieuwsbrief, jaargang 3, nummer 2 - februari 2009