Op 28 januari j.l. heeft de consulent en een afvaardiging van het DSGV bestuur Den Bosch een constructief gesprek gevoerd met bisschop Hurkmans. Daarbij kwamen aan de orde de bevordering van de communicatie van de vereniging t.w. met de overige diensten van het bisdom én met de parochies in het bisdom. In dit kader heeft de bisschop toegezegd dat bij de reorganisatie als gevolg van het instellen van 12 nieuwe dekenale regio's van meet af aan aandacht geschonken zal worden aan beleid en praktijk van de liturgische muziek. De bisschop erkende het belang van de kwaliteit van de liturgische muziek in de parochies, zoals wij die als vereniging trachten te bevorderen.

Bron: DSGV Den Bosch, Nieuwsbrief, jaargang 3, nummer 2 - februari 2009