Op zaterdag 20 juni organiseert de NSGV in de N.H. Grote Kerk, aan de Kerkstraat te Den Bosch de landelijke studie- en repertoiredag. Deze dag biedt gelegenheid om al zingend kennis te maken met twee nieuwe missen: de Sint-Jansmis van Maurice Pirenne en een nieuwe mis voor kinderkoor, jongerenkoor, gemengd koor, gemeenschap, orgel en piano op teksten van Jan Duin en muziek van Jan Raas. Deze nieuwe missen worden ingeleid door repectievelijk Jeroen Felix en Siem Groot.

De dag begint om 9.30 uur. Naast praktische zangsessies is er ook een lezing van prof. dr. Martin Hoondert met als thema ‘Van ordinarium naar muzikale liturgie: nieuwe ontwikkelingen in ordinarium- en propriumgezangen’. Jeroen de Wit leidt de forumdiscussie. ’s Middags is er een lunch en een concert door de Schola Cantorum van de Kathedrale Basiliek uit Den Bosch, samen met Veronique van den Engh. Rond 15.00 uur is de dag ten einde.

Aanmelden kan tot 8 juni via info@nsgv.nl en door gelijktijdige overmaking van € 30,-- (incl. koffie, thee, aperitief, lunch en bladmuziek) op rekening 437005 t.n.v. Ned. Sint-Gregoriusvereniging o.v.v. ‘Studie/repertoiredag 2009’.

Bron: www.bisdom-roermond.nl/kerkelijke_info