Veel parochies in het bisdom hebben een kinderkoor. Er komen dus van noord tot zuid heel wat zangertjes met regelmaat zingend in de kerk. Om al die kinderen een keer dank je wel te zeggen wordt er op 13 juni een speciale dag voor hen georganiseerd. De dag vindt plaats rondom de Sint Pancratiuskerk in Heerlen. Behalve 450 jaar bisdom viert Heerlen ook 1000 jaar christendom. Een mooie gelegenheid dus om juist in Heerlen deze dag te organiseren.

In de ochtend is er een heuse talentenjacht op een podium op het plein. Er zijn heel wat kinderen die niet alleen zingen maar ook anderszins muzikaal heel goed bezig zijn. Angelique van Schendel zal dit feestelijk gebeuren presenteren. Na de lunch zijn er verschillende workshops gepland: van zang en muziek tot dans, theater en creativiteit. Er wordt gezorgd voor een mooi optreden ter afsluiting en de dag eindigt met een korte gebedsviering in de kerk.

Zo spoedig mogelijk ontvangen alle kinderkoren een uitnodiging en is er gelegenheid tot inschrijven. De dag duurt van 10.00 uur tot ongeveer 16.00 uur. Als er al kosten zijn, zullen deze zo laag mogelijk gehouden worden.

Begeleider van kinderkoren en kerkbesturen worden nu alvast opgeroepen deze datum te noteren en te reserveren.

Meer informatie: pastoor Ed Smeets, (045) 5312378, ed.smeets@hetnet.nl.

Bron: www.bisdom-roermond.nl/kerkelijke_info