HAARLEM - 10 februari 2009 - In het kader van het 450-jarig bestaan van het Bisdom Haarlem-Amsterdam zal op 3 oktober een grote zangbijeenkomst voor kerkkoren gehouden worden in de Sint-Bavokathedraal te Haarlem. Tijdens deze korendag zal onder andere de Nicolaasmis van Jan Valkestijn geoefend worden. De mis is ter gelegenheid van dit jubileum gecomponeerd in opdracht van de Bisschop van Haarlem-Amsterdam, mgr. J.M. Punt, en kan uitgevoerd worden in diverse koorbezettingen (een-, twee- en driestemmig) met orgelbegeleiding. Het kerkvolk heeft zijn eigen stem en kan daarbij ondersteund worden door koperblazers.

De naam Nicolaasmis refereert aan de patroonheilige van de stad Amsterdam, sinds de recente naamswijziging de tweede bisschopsstad van het bisdom. De andere patronen van het bisdom, Bavo en Willibrord, waren al eerder vernoemd in missen van Jan Valkestijn en Bernard Bartelink. De Nicolaasmis zal in maart verschijnen bij muziekuitgeverij Annie Bank te Amstelveen.

De korendag zal om 10.30 uur beginnen en wordt om 15.00 uur besloten met een pontificale eucharistieviering waarin mgr. Punt de hoofdcelebrant zal zijn. De Nicolaasmis zal tijdens deze viering voor het eerst worden uitgevoerd. In maart zullen alle kerkkoren van het bisdom nadere informatie ontvangen waarna ze zich kunnen aanmelden. 

Bron: Persdienst Bisdom Haarlem / Wim Peeters 
http://www.bisdomhaarlem.nl/main.htm