DEN BOSCH - Zaterdag 7 februari 2009 - Ruim 1800 zangers en zangeressen hebben zich tot nu toe ingeschreven voor het mega-koor dat tijdens de slotviering van het diocesane Geloofsfeest op zaterdag 16 mei de Sint-Jansmis gaan zingen. Die is voor het bisdomjubileum gecomponeerd door Maurice Pirenne. Voorafgaand aan de viering is er een oefensessie met het gelegenheidsmegakoor.

Een kleine negentig koren uit ons bisdom meldden zich reeds aan. De partituren voor de jubileummis werden door het bisdom via de Gregoriusvereniging verstrekt. Rector-cantus van de kathedraal, Jeroen Felix, die het mega-koor zal dirigeren, toonde zich tevreden met de bisdombrede animo om tijdens het geloofsfeest te komen zingen. Maar desgevraagd benadrukte hij dat koren - en individuele zangers en zangeressen! - van harte zijn uitgenodigd om zich alsnog aan te sluiten. Dat er zich tot nog toe 'slechts' 300 bassen hebben gemeld is volgens Felix geen probleem. "Die zijn altijd een beetje in de minderheid". En zeg nu zelf: 300 bassen!

Aanmelden kan via dit formulier

Bron: Bisdom Den Bosch
http://www.bisdomdenbosch.nl/default.aspx?class=items&item=500