Rooms-katholieke kerkgangers hebben een zeer hoge waardering voor jongerenkoren. De meeste koren hebben een grote inhoudelijke inbreng in de vieringen waar zij aan meewerken. Hun repertoire is voor 80 procent Nederlandstalig.

Dat zijn enkele resultaten van een onderzoek dat Martin Hoondert, hoogleraar muziek en christendom, heeft gehouden onder 89 jongerenkoren en zevenhonderd regelmatige kerkgangers in de Nederlandse RK-Kerk. Hij presenteerde zijn bevindingen zaterdag in Tilburg tijdens een symposium over de toekomst van de jongerenkoren. Een van de deelnemers was bisschop Antoon Hurkmans van Den Bosch, binnen de bisschoppenconferentie belast met liturgische zaken.

Van de 89 koren heeft ruim 70 procent een eigen liturgiegroep die teksten en gebeden voor de eucharistievieringen uitzoekt. Zij hebben dus een actieve rol in de voorbereiding van de diensten. De parochianen waarderen het zeer dat de leden van de koren het niet bij zingen alleen laten, maar ook inhoudelijk meewerken.

Het onderzoek logenstraft het beeld dat de jongeren alleen komen om te zingen en vooral Engelse popnummers ten gehore brengen. Zij zijn actief bij de parochie betrokken en vormen een belangrijke schakel in de vieringen. De leden zijn heel tevreden over de samenwerking met andere parochianen.

Het Landelijk Steunpunt Jongerenkoren telde in 2001 zeker zeshonderd jongerenkoren met in totaal ongeveer 17.000 leden. Hun aantal neemt af. Code-X Music, dat in 2004 ontstond om de jongerenkoren te ondersteunen, gaat ervan uit dat hun aantal sinds eind jaren negentig met 60 procent is afgenomen. In de drie zuidelijke bisdommen zou dat zelfs 70 procent zijn. De koorleden wijten dat aan het teruglopend kerkbezoek.

bron: kerknieuws.nl
http://www.ikonrtv.nl/kerknieuws/nieuws.asp?oId=14725