In opdracht van de Stichting Liedbundel, de 'auteur' van de bundel Gezangen voor Liturgie, doet het KASKI onderzoek naar het feitelijk gebruik van de bundel. Als u in uw situatie gebruik maakt van GvL, dan kunt u ook meedoen aan dit onderzoek.

Klik daarom op deze link: http://www.kaski.kun.nl/vragenlijst/liederen.html
Dan komt u bij het KASKI; u krijgt daar alle informatie die nodig is voor het invullen van de enquête.

Degenen die de enquête ingevuld retourneren ontvangen als dank voor hun medewerking een presentje. U krijgt een exemplaar van de uitgave Liederen en gebeden uit Iona, alsmede een boekenbon (€ 5,-) of de uitgave met kinderliederen God viert feest.