Zangbundel: Onze Vader gezongen
Twaalf composities naar verschillende kerkelijke tradities
Op de tekst van Matteüs 6:9-13 uit De Nieuwe Bijbelvertaling

In ons land zijn veel versies van het Onze Vader in gebruik. De laatst verschenen versie is die uit De Nieuwe Bijbelvertaling die in 2004 is verschenen. Wat is er dan mooier om juist deze versie te zingen in oecumenische vieringen, zoals de Raad van Kerken enkele jaren geleden heeft voorgesteld?
Van 18 – 25 januari 2009 wordt door de Raad van Kerken de Week van gebed voor de eenheid georganiseerd. Deze heeft als thema “Eén in Gods hand”. In het begeleidende materiaal is dan ook de Onze Vader versie uit de NBV opgenomen.

In de bundel zijn uit de breedte van de christelijke traditie twaalf composities bijeengebracht:
van Denise Jannah, Gert Landman, Roel van Kesteren, een gregoriaanse, oosters-orthodoxe, uit Taizé en van de Abdij Maria Toevlucht. Verder zijn er bijdragen van Marcel Barnard, kerkelijk hoogleraar Liturgie bij de Universiteit Utrecht en bijzonder hoogleraar Liturgiewetenschap aan de Vrije Universiteit Amsterdam en dr. Rieuwerd Buitenwerf, nieuwtestamenticus bij het NBG.

Vanaf 1 januari 2009 geldt een speciale prijs van € 10,00 per vijf exemplaren.
Een begeleidingspartituur is apart verkrijgbaar voor € 5,00.

Op de websites www.bijbel.net en www.bijbelgenootschap.nl zullen enkele nieuwe composities van het Onze Vader te horen zijn.

U kunt dit bestellen bij: Katholieke Bijbelstichting (info@kbsuitgeverij.eu
of telefonisch: 073 613 32 20
Nederlands Bijbelgenootschap: info@bijbelgenootschap.nl; tel.nr.: 023 514 61 46.
ISBN 90 6173 947 0