COMMUNAUTE ST. MARTIN - 14 januari 2009. Eindelijk de gregoriaanse melodieën bij het moderne Latijnse heilig officie (ook wel getijden- of koorgebed genoemd), en bovendien in een zeer toegankelijke en gebruiksvriendelijk uitgave, geschikt zowel voor specialisten als voor beginnelingen!

Dit Latijns-Franse Getijdenboek in drie delen, ontworpen door de "Communauté Saint-Martin", wordt U geboden voor de prijs van 195€.

Het koorgebed: traditie en vernieuwing
Het bidden van de Getijden maakt integraal deel uit van de missie van de priesters en religieuzen, maar "het verdient aanbeveling, dat ook de leken het goddelijk officie bidden" (Tweede Vaticaans Concilie, Sacrosanctum concilium, 100). De Getijden worden bij voorkeur gemeenschappelijk gebeden (koorgebed), en, nog beter, gemeenschappelijk gebeden in de gezongen vorm (SCR, Instr. Musica sacra, 5 maart 1967, no. 37; SC 99). Daarbij blijft het Latijn de eerste officiële taal van het gebed, met een speciale melding van de gregoriaanse repertoire als de muziek eigen aan de Romeinse liturgie.

Samen het Officie bidden in de gezongen, Latijnse vorm is echter in de praktijk moeilijk bij gebrek aan boeken met Latijnse tekst, gregoriaanse muziek en vertaling in de volkstaal. Inderdaad bevat de Liturgia Horarum die het Vaticaan als typische getijdenboek uitgaf na het Tweede Vaticaanse Concilie geen gregoriaanse melodieën. Bovendien zijn de liturgische boeken in de volkstaal uitgegeven door de betrokken Interdiocesane Commissies geen exacte vertalingen van de typische Vaticaanse editie en bevatten ze evenmin gregoriaanse muziek.

Les Heures Grégoriennes komt hieraan tegemoet, in een ruimere context van "nieuwe liturgische vernieuwing" die Paus Benedictus XVI nauw aan het hart staat. Dit project van de "Communauté Saint-Martin" (Sint-Maartengemeenschap) heeft dan ook de officiële goedkeuring (als editio iuxta typicam) bekomen van de Romeinse Congregatie voor de Goddelijke Eredienst alsmede de expliciete erkenning vanwege diens prefect, Francis Cardinaal Arinze, dat dit nieuw project een groot inbreng is voor de Kerk.

Als wereldpremière bevat Les Heures Grégoriennes de tekst van de de Vaticaanse Liturgia Horarum (evenwel zonder de lezingendienst, die in onze parochies doorgaans niet gemeenschappelijk gezongen wordt), met de gregoriaanse melodieën, gerestaureerd door de abdij van Solesmes, én met ernaast telkens de vertaling in het Frans (waar mogelijk de officiële Franse liturgische tekst).

Het koorgebed in zijn gewone, Latijnse vorm is met Les Heures Grégoriennes nog nooit zo toegankelijk geweest!

Een ontzagwekkende en complexe onderneming, maar in een uiterst gebruiksvriendelijke vorm
Les Heures Grégoriennes is een tweetaling Latijn-Frans getijdenboek in drie delen:
1) Tijd door het jaar en Kerstcyclus,
2) Paascyclus en
3) Heiligen

Het bevat aldus al wat je nodig hebt om de Heilige Dienst te zingen in de gewone, officiële Latijnse vorm, waarbij het gebruiksgemak een belangrijke troef is.

Les Heures Grégoriennes is de vrucht van een samenwerking tussen meerdere actoren:
1) de "Communauté Saint-Martin" voor ontwerp, onderzoek en uitgave
2) de werkplaats voor paleographische studies van de St-Pietersabdij van Solesmes voor de kritische editie van de gregoriaanse muziek
3) de St-Jozefsabdij van Clairval-Flavigny voor de layout

De voornaamse kenmerken van Les Heures Grégoriennes
1) Latijnse tekst van de Liturgia Horarum (editie 2000) mét als extraatje hulptekens voor het cantileren van het slotgebed in het Latijn
2) Gregoriaanse melodieën gerestaureerd door Solesmes (editie 2007 Antiphonale monasticum)
3) Antiphonen gekozen volgens de richtlijnen gegeven door Liturgia Horarum
4) Tweekleurige liturgische uitgave
5) Franse vertaling eveneens geschikt voor uitvoering in het Frans (met speciale muzikale tekens in de Franse tekst van de psalmen)

Dit alles voor een zeer scherpe prijs.
De vier volumes van de Vaticaanse Liturgia Horarum kosten samen 244 € voor de economische versie. Daarbij moeten nog meerdere boeken aangeschaft worden voor de gregoriaanse muziek: er bestaat alleen het nieuw 4-delig Antiphonale van Solesmes (139 €), die echter betrekking heeft op het Benedictijnse koorgebed en derhalve heel anders wordt gestructureerd dan het Romeinse Officie van onze parochies.

Daartegenover staat nu het concept van Les Heures Grégoriennes. Niet langer worstelen met meerdere boeken of losse fotocopieën om één Officie te zingen: neem het gepast volume en alles staat er in én het is gemakkelijk te volgen. Het gehele Officie (uitgezonderd de lezingendienst) voor het gehele jaar, met de tekst van de Liturgia Horarum én de gregoriaanse muziek heel recent gerestaureerd door Solesmes én de Franse vertaling die zelf ook in het gebed kan gebruikt worden afwisselend met het Latijn, dit alles voor 195 €!

De ontwerpers van dit project: de "Communauté Saint-Martin"
De "Communauté Saint-Martin" (Sint-Maartengemeenschap) werd in 1976 gesticht door Mgr. Jean-François Guérin. Het is een clericale vereniging van pauselijk recht; haar huidige Ordinaris is de E.H. Jean-Marie Le Gall. Haar leden zijn priesters en diakens die in kleine gemeenschappen leven, bidden en werken ten dienste van de bisdommen. Hierbij wordt bijzondere aandacht besteed aan de liturgie, zowel de eucharistie als ook het koorgebed voor de voornaamste Getijden (Lauden en Vespers), die in de parochies van de "Communauté" en in haar priesterseminarie in het Latijn worden gezongen. In de parochies en op het priesterseminarie van de "Communauté Saint-Martin" is de liturgie op heel zichtbare en heel hoorbare wijze "bron en hoogtepunt van heel het leven van de Kerk" (SC 10).

Met Les Heures Grégoriennes wenst de "Communauté Saint-Martin" aan zichzelf maar ook aan heel de Wereldkerk de middelen geven om de Romeinse liturgie in de parochies en gemeenchappen steeds beter te verzorgen, opdat in deze bij uitstek ecclesiale gebedsvorm "alle leerlingen van Christus, volhardend in het gebed en samen God lof toezingend (Hand. 2,42-47), zichzelf als een levende, heilige en aan God welgevallige offergave aanbieden (Rom. 12,1)" (Lumen Gentium 10).

Beschikbaarheid van Les Heures Grégoriennes
Les Heures Grégoriennes zijn sinds november 2008 te bekomen bij de hoofdvesting van de "Communauté Saint-Martin".

Twee tarieven zijn mogelijk;
1) Gewoon tarief: 195€ voor de 3 delen.
2) Steuntarief: 220€ voor de 3 delen. U kan ook een gift doen.

Bron: Communauté St. Martin
http://www.communautesaintmartin.org/spip.php?article143.