De gemeenteraad van Echt-Susteren heeft onlangs in de raadsvergadering met algemene stemmen besloten met ingang van 2009 kerkelijke zangkoren op gelijke voet te subsidiëren als profane zangkoren. Wellicht doet goed voorbeeld goed volgen in andere gemeenteraden?

Meer info over dit alles: secretariaat Nederlandse Sint Gregoriusvereniging in het bisdom Roermond via nsgv@bisdom-roermond.nl of (0475) 386725.
 
Bron: Bisdom Roermond: Nieuws van de NSGV (januari 2009)
http://www.bisdom-roermond.nl:80/kerkelijke_info/detail.php?ID=2606