Alle inwoners van Landskouter worden uitgenodigd op de officiële inhuldiging van het gerestaureerd orgel in de Sint-Agathakerk op zaterdag 15 november om 18.30 uur. De heer Braeckmans, orgeldeskundige en begeleider van de restauratiewerken, zal uitleg verstrekken over de historiek en de bijzonderheden van het gerestaureerde Van Peteghem-orgel. Wie erbij wil zijn geeft best voor 8 november een seintje. Alle info staat op www.landskouter.be.