Het eerste jaar van het stimuleringsproject voor kinderkoren is succesvol afgesloten. In het tweede projectjaar zal, ter realisering van de beoogde stabilisatie van de kinderkoren, door de werkgroep Kind-Koor-Kerk bijzondere aandacht geschonken worden aan de kwaliteit van de zang door middel van koorscholing, stemvorming en advisering m.b.t repertoirekeuze.

De werkgroep heeft voor de realisering van de in het tweede jaar gestelde doeleinden enkele professionele en gerenommeerde zangpedagogen, gespecialiseerd in kinderkoorzang aangetrokken. Om de professionele kennis laagdrempelig en zo direct mogelijk aan de dirigenten aan te bieden zullen de zangpedagogen op locatie de kinderkoren coachen bij het verbeteren van de zangkwaliteit. Een tweede belangrijke doelstelling in 2009 is het concreet vormgeven van cursussen voor kinderkoordirigenten. Daarvoor worden een ontmoetingsdag en studiedagen georganiseerd.

Ook in 2009 zal samengewerkt worden met de provincie Limburg, de Stichting Verenigde Nederlandse Korenorganisaties in Limburg (VNK-Limburg), de Stichting Kunstfactor voor Amateurkunst te Utrecht, de Nederlandse Sint-Gregoriusvereniging te Utrecht, Kreato Hogeschool voor Muziek te Thorn, de landelijke Stuurgroep Kind-Koor-Kerk en het bisdom Roermond.

Meer info over dit alles: secretariaat Nederlandse Sint Gregoriusvereniging in het bisdom Roermond via nsgv@bisdom-roermond.nl of (0475) 386725.
 
Bron: Bisdom Roermond: Nieuws van de NSGV (januari 2009)
http://www.bisdom-roermond.nl:80/kerkelijke_info/detail.php?ID=2606