HILVERSUM (Van onze redactie) 15 januari 2009 - De rooms-katholieke parochies in Nederland haalden in 2007 2 procent meer bijdragen uit Kerkbalans binnen dan in 2006. Dat heeft de organisatie van de interkerkelijke geldinzamelingsactie Kerkbalans vandaag bekendgemaakt.

Verwachting 2008
De 2 procent is beduidend meer dan in de afgelopen twee jaren waarbij tweemaal een stijging van 0,7 procent werd gerealiseerd. De opbrengst Kerkbalans bedroeg in 2007 60,2 miljoen euro, een stijging van 1,2 miljoen. De verwachting is dat de opbrengst van Kerkbalans in 2008 wederom bijna 2 procent hoger uitkomt dan in 2007, en circa 61,3 miljoen euro bedraagt.

Per bisdom
De Kerkbalans-inkomsten stegen in alle zeven rooms-katholieke bisdommen. De grootste stijgingen zijn te vinden in bisdom Rotterdam (4,3 procent), Groningen-Leeuwarden (3,7 procent) en Haarlem (3,6 procent). In het bisdom Den Bosch (1,5 procent) en bisdom Roermond (0,3 procent) zijn de stijgingen het laagste.

Daling participatie
Gebleken is dat in 2007 44 procent van de katholieke huishoudens aan Kerkbalans bijdroeg. Dit betekent een daling van de participatie: in 2005 was dit nog 46 procent, in 2006 45 procent. Alleen in het bisdom Roermond is de participatie de afgelopen twee jaar niet gedaald.

Gemiddelde bijdrage
Volgens kerkelijke registratie waren er ultimo 2007 4.311.000 katholieken, wat per persoon een Kerkbalans-bijdrage betekent van 14 euro. Kijkend naar wie daadwerkelijk een kerkbijdrage hebben gegeven, komt men tot een gemiddelde Kerkbalans-bijdrage van circa 32 euro per gever, ofwel circa 70 euro gemiddeld per huishouden.

Inzamelingsactie
Kerkbalans is een interkerkelijke inzamelingsactie in Nederland. Elk jaar zetten meer dan een half miljoen vrijwilligers zich in voor het behoud van de plaatselijke parochie, gemeente en kerk. In 2009 wordt Kerkbalans gehouden in de periode van 18 januari tot en met 1 februari, met als motto: 'Een kerk is van blijvende waarde'.

Bron: Katholiek Nederland
http://www.katholieknederland.nl/actualiteit/2009/detail_objectID682738_FJaar2009.html