Per 1 januari 2009 zijn de salarissen van kerkmusici met 3,3 % verhoogd: Salaristabel