De Bisschoppenconferentie van het R.-K. Kerkgenootschap in Nederland heeft dr. R.E.O.A. Bot uit Utrecht benoemd tot algemeen voorzitter van het hoofdbestuur van de Nederlandse Sint-Gregoriusvereniging (NSGV). 
De Nederlandse Sint-Gregoriusvereniging bevordert de studie, het componeren en de beoefening van liturgische muziek, behartigt de belangen van alle r.-.k koren en kerkmusici, geeft advies over repertoire en adviseert de Nederlandse Bisschoppenconferentie en andere nationale en diocesane instanties.
De vereniging telt ruim 4.000 aangesloten kerkkoren en ongeveer 125.000 leden.
In elk van de zeven bisdommen is een afdeling van de NSGV actief. Zo staat de NSGV heel dicht bij haar leden. De afdelingen worden ondersteund door het landelijk bureau te Utrecht. 
Richard Bot (*1958) is dirigent-organist te Voorschoten, medewerker liturgie en kerkmuziek van de afdeling Pastorale Dienstverlening van het bisdom Rotterdam en docent gregoriaans/katholieke kerkmuziek aan het Conservatorium van Amsterdam.

In 2003 is hij gepromoveerd tot doctor in de godgeleerdheid aan de Theologische Faculteit Tilburg op het proefschrift: “Zingt allen mee. 65 jaar Liturgische en Kerkmuzikale Beweging in Nederland” (Kampen/Utrecht 2003). Hij schreef tal van publicaties waaronder de lemmata over liturgische muziek voor de Christelijke Encyclopedie (Kampen 2005). Hij publiceert regelmatig in diverse tijdschriften zoals het Gregoriusblad, het semiwetenschappelijk tijdschrift over liturgische muziek (uitgave NSGV) Hij componeerde diverse liturgische gezangen. Nationaal en internationaal treedt hij regelmatig op, zowel als kerkmusicus als spreker op symposia en conferenties op het terrein van de liturgische muziek. Gedurende de afgelopen jaren was hij lid van diverse besturen en nationale en diocesane commissies.

Vanaf het prille begin in 1878 tot de zeventiger jaren van de vorige eeuw bestond het bestuur van de NSGV uitsluitend uit priesters/kerkmusici. Daarna werd de vereniging geleid door leken kerkmusici. Met de benoeming van Richard Bot staat na vele jaren weer een kerkmusicus met een theologische opleiding aan de leiding van het hoofdbestuur.

PERSBERICHT NSGV 6 januari 2009