Ter gelegenheid van de 75ste verjaardag van Huub Oosterhuis en van zijn vijftigjarig jubileum als kerklieddichter heeft de redactie van Eredienstvaardig aan Andries Govaart en Jan Marten de Vries gevraagd een lied te schrijven. Dit lied is in het septembernummer van Eredienstvaardig aan Oosterhuis opgedragen. Daarmee wil de redactie zijn grote bijdrage aan de liturgieontwikkeling van de laatste decennia in ons land onderstrepen en herinneren aan de brede oecumenische acceptatie van zijn oeuvre.

Het lied, 'Gij hebt ons adem ingeblazen' is dubbel verbonden met Oosterhuis' bekende ‘Licht dat ons aanstoot’. Govaarts tekst past op de melodie van Antoine Oomen en De Vries' muziek kan ook de tekst van Oosterhuis dragen. Zo kan het op verschillende manieren worden uitgevoerd.

U wordt uitgenodigd tekst en/of melodie te gebruiken. Tekst en muziek zijn ook beschikbaar op de website www.eredienstvaardig.nl. Hiermee is ook toestemming gegeven tot (meervoudige) reproductie voor éénmalig gebruik.

Bron: Digitale Nieuwsbrief NSGV Aartsbisdom Utrecht

http://www.nsgv-aartsbisdom.nl/