Een nieuw wetsvoorstel moet het toezicht op auteursrechtenorganisaties verscherpen, terwijl de burger zich eenvoudiger kan weren. Partijen reageren enthousiast.

Dinsdag 11 november 2008, 08:02 - Door Brenno de Winter  
Het wetsvoorstel dat Minister van Justitie Ernst Hirsch Ballin naar de Tweede Kamer heeft gestuurd scherpt niet alleen het toezicht, maar regelt ook een Geschillencommissie auteursrecht. Daar kunnen bedrijven hun verhaal halen over zaken rond de hoogte van rekeningen en hoeven dan niet meer dure juridische procedures te voeren.

Uitbreiding toezicht
Voor het toezicht is het College van Toezicht Auteursrechten (CvTA) dat op dit moment al met de wet in de hand toezicht houdt bij Buma, de Stichting Exploitatie Naburige Rechten (Sena) alsmede de stichtingen De Thuiskopie, Leenrecht en Reprorecht.

Als de nieuwe wet wordt aangenomen komen daarbij ook organisaties waar rechthebbenden zich vrijwillig bij aan kunnen sluiten om auteurs- of naburige rechten te geld te maken. Als voorbeeld noemt het ministerie Stichting Videma, de Stichting Naburige Rechtenorganisatie voor Musici en Acteurs (Norma) en de Stichting Musi@copy.

Zo moet de wet voorkomen dat er teveel geld aan de strijkstok van de organisaties blijft hangen. Dat gebeurt doordat de organisaties helderheid over hun kosten moeten geven en ook duidelijk moeten maken wat de bestuurders nou krijgen. Loopt dat de spuigaten uit dan kan het College ingrijpen en zelfs dwangsommen opleggen.

Ook moeten de organisaties uitleggen wat de licentievoorwaarden zijn en mogen tariefsverhogingen niet zonder toestemming worden doorgevoerd. Alle aanwijzingen zijn bindend, waardoor het mogelijk is ook hier met dwangsommen de orde te herstellen.

Tevredenheid
"We staan positief tegenover de wet. Ook wij hebben hem net binnen en zo op het eerste gezicht ziet het er goed uit", zegt Rochus Bakker van Stichting Videma. Hij stelt dat het goed is dat er meer transparantie komt. "Wij voldoen al aan de eisen in de wet."

 Verder is hij tevreden dat zijn organisatie in de wet genoemd is. "Dat voelt als een impliciete erkenning", stelt Bakker. Wel hoopt hij dat de regels niet zo bureaucratisch worden dat het voor rechthebbenden beter is om de incasso van rechten maar zelf te moeten regelen.

Ook ICT-jurist Arnoud Engelfriet, die zich veel met auteursrecht bezig houdt, is bij het horen van het nieuws tevreden: "Het lijkt mij een goed idee dat er streng toezicht komt op dit soort collectieve organisaties", stelt hij. "Dit helpt bij het krijgen van duidelijkheid over de verdeelsleutel bij betalingen, wat de artiesten krijgen en wat er aan de strijkstok blijft hangen."

Politieke steun
In de Tweede Kamer wordt de wet met open armen ontvangen. VVD'er Fred Teeve denkt dat meer toezicht goed is. "We hebben gezien dat het bij Stichting Thuiskopie niet was. Er bleef veel te veel bij de organisatie hangen", stelt de politicus. Als het aan zijn partij ligt dan verdwijnen de vele incassoclubs en worden die vervangen door één enkele organisatie.

De steun voor de wet vindt ook weerklank bij de SP. "Het gaat hier toch over private organisaties die met geld van gewone mensen omgaan", zegt Kamerlid Arda Gerkens, die tevens voorzitter is van de werkgroep auteursrechten van het parlement. "Daar kun je nooit genoeg toezicht op hebben."

Binnenkort komt de werkgroep met een rapportage en voorstellen om het omgaan met auteursrechten te verbeteren.  

Bron: Webwereld
http://webwereld.nl:80/articles/53510/tweedekamer