ICLZ-secretaris Joris Polfliet blikt dankbaar terug op 2008
BRUSSEL (KerkNet) – “Het afgelopen jaar realiseerden wij met de Interdiocesane Commissie voor Liturgische Zielzorg (ICLZ) enkele publicaties ten dienste van de parochies. Aansluitend bij de brief van de Belgische bisschoppen ‘God ontmoeten in zijn Woord’ verschenen een leeswijzer voor liturgische medewerkers en een brochure voor de lectoren. Ik ben dankbaar en blij om de vele positieve, aanmoedigende reacties daarop”, zegt Joris Polfliet, secretaris van ICLZ, terugblikkend op 2008.

“Vanuit de contacten tijdens vormingsavonden, studiedagen en dergelijke, trof me dit jaar opnieuw de nood en de ‘honger’ naar vorming op het gebied van de liturgie. Er zijn echt wel mensen op zoek naar meer inzicht in hun geloof: ze willen beter begrijpen waar het in de liturgie eigenlijk om gaat, om zich er zo ook meer betrokken bij te weten. Ze vinden echter niet altijd het voedsel dat hun honger kan stillen.”
Joris Polfliet erkent dat de liturgie op wereldvlak ook een terrein van discussies blijft: “Enkele keren viel het oog van onze media op één of ander bericht: de Romeinse rondvraag aan de bisschoppen in verband met een mogelijke verplaatsing van de vredeswens in de eucharistie, het voorstel op de Bisschoppensynode om ook vrouwen officieel tot lector aan te stellen, het in vraag stellen van de waarde van de communie op de hand … Bij deze berichten rees soms de bedenking: zijn dat de echte uitdagingen die onze cultuur stelt aan onze liturgie? De grootste vragen blijven voor mij: hoe helpen we mensen van deze tijd om in de liturgische vieringen op één of andere manier tot de ontdekking te komen dat ze er God kunnen ontmoeten? Hoe leiden we jongeren binnen in de liturgie?”

Bron: Kerknet

http://www.kerknet.be/actua/nieuws_detail.php?nieuwsID=83359