door Jan Van de Velde

WAASMUNSTER - De Waasmunsterse cultuurraad reikte de vijftiende Cultuurprijs uit aan het kerkkoor Ubi Caritas. Een ontroerde koorleidster Els Scharpé (72) nam de cheque in ontvangst en mocht als eerste met een kluit aarde de wortels van een es bedekken in park Blauwendael.

Neos, het netwerk van ondernemende senioren, en de Landelijke Gilde waren ook genomineerd voor de Cultuurprijs van 2008. 'Alle drie de verenigingen hebben grote verdiensten', zegt schepen van Cultuur Dominique Roelandt (Open VLD). 'Ik hoop dan ook dat de niet-winnaars de komende jaren mee blijven
dingen naar de prijs.'

Het winnende koor Ubi Caritas bestaat vijftien jaar. Els Scharpé is al veertien jaar dirigente van het kleinschalig tweestemmige parochiekoor in de Onze-Lieve-Vrouwkerk. 'Ons koor is op initiatief van de pastoor bij zijn aanstelling opgericht', getuigt Els. 'Onze hoofdactiviteit bestaat erin de begrafenissen in de centrumkerk op te luisteren. We doen daarbij geen podiumwerk en werken discreet op de achtergrond. Met onze eenvoudige bijdrage proberen we mensen te laten ontspannen tijdens de
uitvaartvieringen. Gelukkig kunnen we rekenen op Georges De Bondt als schitterende organist en steunpilaar. Hij is ook altijd van de partij als we plechtigheden of andere activiteien verzorgen in het OCMW-rustoord Heuverveld. Daar oefenen we elke eerste dinsdag van de maand onze stemmen
met Vlaamse liedjes. Daarbij zijn de bewoners altijd van harte welkom. We oefenen elke dinsdag in de kerk tijdens de zomerperiode en in de kapel van het klooster tijdens de winter.'

Het koor telt een vijftiental leden. 'Onze leden zijn voor een groot deel gepensioneerden, aangevuld met andere mensen die zich op werkdagen kunnen vrijmaken voor de repetities en de uitvaartplechtigheden. Belangstellenden met een beetje zangtalent zijn altijd welkom om ons te vervoegen.'

Rond de pas aangeplante es met gedenkplaatje van de Cultuurprijs zongen de koorleden Ubi Caritas et amor Deus ibi est, het liturgische fragment waar het Waasmunsterse kerkkoor naar genoemd is. Die Latijnse zin staat voor Waar zorg en liefde samen zijn, daar is God. 'We hebben een fijne ploeg van
mensen, die bereid zijn om te oefenen, bij te leren en de verwachte prestaties te leveren. We vragen trouwens geen enkele vergoeding voor onze optredens. Het gebeurt wel eens dat we een vrijwillige bijdrage ontvangen. Gemiddeld tellen we een veertigtal prestaties per jaar in de kerk. Heel sporadisch kiest de familie een andere muzikale begeleiding bij een uitvaart, meestal omdat iemand van de nabestaande daarbij betrokken is', besluit koorleidster Els.

bron: nieuwsblad.be
http://www.nieuwsblad.be/Article/Detail.aspx?ArticleID=E424BVT3