Op zaterdag 22 november vond in Hilversum de 80e Synodevergadering van de Oud Katholieke Kerk (OKK) plaats. De twee belangrijkste agendapunten gingen over de jeugd in de kerk en de liturgie.

In veel kerkelijke organisaties speelt de vraag hoe de jeugd bij de kerk betrokken kan worden een grote rol. Zodoende ook bij de OKK. Tijdens de synode werd het voorstel besproken om een speciale jongerenpastor aan te stellen, wiens taak het is contacten te leggen met de jeugd. Veel synodeleden twijfelden echter over deze nieuwe aanstelling, vanwege de extra kosten die het met zich mee zou brengen. Uiteindelijk stemden 65 synodeleden voor, 38 tegen en 8 blanco.

Een ander onderwerp, dat indirect in relatie staat tot de jeugd, is de liturgie die gebruikt wordt tijdens de vieringen. De Oud Katholieke liturgie is geliefd bij velen, maar is voor veel anderen onbegrijpelijke taal. Hierdoor wordt ook de drempel voor jongeren om naar de kerk te gaan hoger.

Tijdens de synode bleek dat het onderwerp gevoelig lag. Er mogen wel aanpassingen aan gemaakt worden, maar niet teveel. Het Collegiaal Bestuur zal volgend jaar met een beleidsnota Liturgie komen.

Andere agendapunten op de synode waren de bespreking van het jaarverslag en de jaarrekening en de verkiezing van het synodebestuur.

Bron: IKON-E.J. Tillema

http://www.ikonrtv.nl:80/kerknieuws/nieuws.asp?oId=14300