BRUSSEL (KerkNet/LaCroix) – ‘La Croix’ meldt de publicatie van een Latijns-Frans brevier door de Franse Communauté Saint-Martin. Volgens de Sint-Martinusgemeenschap, die trouw is aan de Latijnse liturgie van Paulus VI, gebeurt dat met steun van de Franse bisschoppen en omdat er een nood is aan deze nieuwe Latijnse uitgave. De vorige editie dateert van 1970. “Wij verkozen een meer volkse vertaling omdat de kennis van het Latijn bij onze seminaristen sterk gedaald is, opdat iedereen zou verstaan wat hij leest”, zegt abbé Jean-Marie Le Gall, moderator van de gemeenschap. Hij onderstreept dat de uitwerking van de nieuwe uitgave geruime tijd in beslag nam. Daarbij werd nauw samengewerkt met de abdij van Solemnes, bewaker van het Gregoriaans. “Drie boekdelen bevatten links de Gregoriaanse gezangen en rechts de Franse vertaling. Er is een grote nood aan deze uitgave in de francofonie.”

Bron: Kerknet

http://www.kerknet.be/actua/nieuws_detail.php?nieuwsID=83258