HILVERSUM (ANP/Van onze redactie) 19 december 2008 - Niet alleen voor kerkgebouwen, ook voor talloze religieuze objecten is de toekomst ongewis. Van de naar schatting 150.000 objecten in kerken die hun functie verliezen, is het nog maar de vraag of ze behouden blijven. Dat staat in het Strategisch Plan voor het Religieus Erfgoed, dat gisteren in Middelburg werd gepresenteerd.

1.200 kerken
In de komende tien jaar zullen 1.200 rooms-katholieke en protestantse kerken die nu nog een religieuze functie hebben, hun deuren sluiten. Van de 170 kloostergebouwen zullen er 150 hun traditionele functie verliezen. Bij het behoud van die objecten moet de overheid een regierol krijgen.

Vijf voor twaalf
“Het is vijf voor twaalf op de kerkklok en volgens sommigen zelfs al vijf over twaalf”, luidt de noodroep van Nico Nelissen, emeritus hoogleraar bestuurskunde aan de Radboud Universiteit Nijmegen. “Het uitstellen van gerichte maatregelen zal ertoe leiden dat nog meer verloren gaat dan nu al wordt aangenomen”, aldus samensteller van het Strategisch Plan.

Monumentenzorg
De presentatie van het plan viel samen met de slotmanifestatie van het Jaar van het Religieus Erfgoed. Volgens het plan moet de regie voor de toekomst van het religieuze erfgoed in handen komen van minister Ronald Plasterk, die over monumentenzorg gaat. Net als de Rooms-Katholieke Kerk en de Protestantse Kerk Nederland bepleiten de samenstellers van het rapport meer financiële steun van de overheid.

‘Grotere financiële betrokkenheid’
Op 11 december uitten de bisschoppen en de PKN al gezamenlijk kritiek op het overheidsbeleid voor religieus erfgoed. De genootschappen pleitten toen in een gezamenlijk communiqué voor een ‘grotere financiële betrokkenheid’ van de overheid bij de instandhouding van onroerend religieus erfgoed.

Zorgvuldigheid
RK-Kerk en PKN riepen tevens op tot grotere terughoudendheid en zorgvuldigheid van lokale overheden bij de aanwijzing van kerkgebouwen tot gemeentelijk monument. Ook volgens het Strategisch Plan voor het Religieus Erfgoed moet keuze worden gemaakt wat wel en wat niet moet worden beschermd. Als er voor kerken, kloosters en synagoges een nieuwe bestemming wordt gezocht, moet die passend en respectvol zijn, aldus het plan.

Herbestemming
De afgelopen jaren hebben veel godshuizen een nieuwe bestemming gekregen: Woningen, kantoren, hotels en supermarkten. Nelissen vraagt zich of dat wel op de goede manier is gebeurd. Zeker als de herbestemming weinig van doen heeft met de oorspronkelijke functie en de ingreep drastisch is, zegt hij. “Het religieuze erfgoed moet zijn identiteit behouden opdat het zijn ziel niet verliest”, heet het in het plan.

Bron: Katholiek Nederland
http://www.katholieknederland.nl/actualiteit/2008/detail_objectID681497_FJaar2008.html