In 2001 kreeg pastoor Ed Smeets van de bisschop Frans Wiertz de opdracht tot een studie Kerkmuziek. De studie muziektheorie en praktijk werd gevolgd bij verschillende docenten. In 2004 legde hij met goed gevolg een proeve van bekwaamheid af op het niveau van kerkmusicus II, met als specialisatie cantor. Tegelijkertijd volgde hij de basiscursus en de vervolgcursus ‘Gregorianik’ van de AISCGre te Goslar.

Beide cursussen werden in april van dit jaar afgesloten met een getuigschrift. Het eind oktober afgelegde examen praktijk en theorie van het Gregoriaans vormt de afsluiting van bovengenoemde studieopdracht. Dit laatste examen werd afgenomen door een commissie bestaande uit mgr. dr. A. Kurris, H. Heilkers, F.Ackermans, drs. A. Zielhorst en S. Groot. Inmiddels is Smeets docent muzikale vorming aan verschillende diocesane opleidingen en cantor bij de bijzondere bisdommelijke liturgische plechtigheden.

Bron: Bisdom Roermond
http://www.bisdom-roermond.nl:80/kerkelijke_info/detail.php?ID=2590