UTRECHT - In de kerken groeit de vraag naar mensen die een kinderkoor/cantorij kunnen leiden. Steeds meer gemeentes en parochies weten het kinderkoor te waarderen om zijn liturgische functie, maar ook om de vormende waarde die het heeft als investering in de toekomst.

Op 13 december 2008 gaat in Zwolle een cursus kindercantoraat / kinderkoorleiding van start. Het betreft een oecumenisch opgezette cursus van tien zaterdagochtenden voor (amateur-) dirigenten en kerkmusici die een kinderkoor of -cantorij leiden of willen gaan leiden in de protestantse of rooms-katholieke kerkdienst. Twee grote landelijke kerkmuziekorganisaties, de rooms-katholieke NSGV en de protestantse SLSK dragen deze basiscursus. Kunstfactor Utrecht biedt
ondersteuning.

Het dirigeren van een kinderkoor is een vak apart, dat zelfs door dirigenten die al jaren met volwassenen werken, nog geleerd moet worden. Kinderen vragen een specifieke aanpak van stemvorming en didactiek en hebben deels een eigen repertoire.

Het cursusprogramma omvat de volgende onderdelen: stemvorming, dirigeertechniek, kennis van het repertoire, methodiek, liturgiek en behandeling van de criteria voor het geestelijk kinderlied.

De cursus wordt geleid door Catrien Posthumus Meyjes en Annemiek van der Ven. Een gastdocent zal de liturgische aspecten en de criteria voor het geestelijk kinderlied aan de orde stellen.

De cursus vindt plaats op tien zaterdagen van 10.00 tot 13.00 uur in de periode van 13 december 2008 tot en met 28 maart 2009 en er zijn nog enkele plaatsen vrij. De locatie is het Dominicaner klooster in Zwolle. De kosten bedragen 195 euro, exclusief lesmateriaal.

Informatie en aanmeldingsformulier zijn te verkrijgen bij het secretariaat van de NSGV aartsbisdom Utrecht, Amersfoortseweg 10, 3705 GJ Zeist, telefoon: 030 - 698 25 79, gsm: 06 - 499 573 18, fax:
030 - 693 14 25, e-mail: post@nsgv-aartsbisdom.nl, website: www.nsgv-aartsbisdom.nl.

bron: nieuwsbrief nsgv aartsbisdom