HILVERSUM - De slotviering van het Geloofsfeest in het kader van 450 jaar bisdom van 's-Hertogenbosch wordt op 16 mei 2009 opgeluisterd door een megakoor. Alle koren in het diocees zijn uitgenodigd om gezamenlijk de voor de gelegenheid gecomponeerde Sint-Jansmis te zingen.

Buiten
Afhankelijk van het aantal aanmeldingen wordt de slotviering gehouden in de Sint-Janskathedraal of buiten op het plein, de Parade. Van de Sint-Jansmis zijn al 10.000 koorpartijen besteld. De vierstemmige mis voor gemengd koor is gecomponeerd door de in maart overleden priester, componist en organist Maurice Pirenne.

Feestweek
Parochies, schuttersgilden en koren krijgen een belangrijke plaats in zowel de openings- als de slotviering van het Geloofsfeest. Het feest dat een week duurt wordt op 8 mei geopend met een gebedsdienst. Die staat in het teken van de heiligen uit het bisdom. Alle parochies en gildes mogen daarbij iets van `hun' heilige meedragen, zoals een beeld of een vaandel. Het bisdom hoopt dat op die wijze `een complete collage' ontstaat van heiligen die in het diocees vereerd worden.

bron: katholieknederland.nl
http://www.katholieknederland.nl/actualiteit/2008/detail_objectID679997_FJaar2008.html