Algemene Ledenvergadering KDOV: zaterdag 29 oktober 2022.

Als gevolg van een omissie van mij als einderedacteur m.b.t. de herfstuitgave 2022 van het KDOV-blad kan er onduidelijkheid (zijn) ontstaan als het gaat om de datum waarop de Algemene Ledenvergadering 2022 zal plaatsvinden. Mijn excuses daarvoor.
De correcte gegevens zijn: zaterdag 29 oktober 2022 en wel in Tilburg. De uitnodiging daartoe, voorzien van verdere informatie, treft u aan op pagina 4 in het KDOV-blad.

De gedrukte versie kan ik niet meer herstellen; de digitale echter wel. Deze kunt u hier, na inloggen, raadplegen.

Enrico Hurkmans