In verband met de aanstaande heiligverklaring van Titus Brandsma, 15 mei, is onderstaand artikel van Ruud Hoogenboom actueler dan ooit. Niet in de laatste plaats sluiten daar de te downloaden documenten fraai op aan.

Naar aanleiding van het artikel over de aanstaande heiligverklaring van Titus Brandsma (zie KDOV-blad Zomer 2021) wees ons lid Frits Haaze op het Titus Brandsma-lied van Chris Fictoor. “Het is geschikt voor ieder parochiekoor”, aldus Haaze, dus laat de heiligverklaring nu maar komen …. ! Fictoor schreef een aantal liederen op tekst van Brandsma, zoals het lied ‘In Hem immers leven wij’ dat in 2006 bij gelegenheid van het 50-jarig jubileum van het bisdom Groningen-Leeuwarden is gemaakt. Het Concertkoor KOV Groningen nam een aantal liederen op en ook in de muziektheatervoorstelling ‘Titus’ (2019) waren enkele Fictoor-composities opgenomen.

Voor meer info: https://www.chris-fictoor-foundation.nl/titus-brandsma-liederen/ en voor het aanschaffen van de liedbundel: https://www.chris-fictoor-foundation.nl/product/in-hem-immers-leven-wij/  (RH)

De componist zei destijds over de tekst van ‘In Hem immers leven wij’ het volgende: “Titus Bransma wil vooral duidelijk maken dat je in het meest innerlijke van je wezen God moet zoeken. Ja, dat “Hij leeft in ons, dat Hij in ons leve”, dat vond ik zo mooi. Dat past er prachtig bij. In de andere teksten vond ik deze thematiek terug, en zo heb ik het lied samengesteld: teksten gezocht en gerangschikt.”

(bron: https://sgv-roermond.nl/docs/koorgeleide/KGL74_2006.pdf )

Een ander initiatief is Titus, held of heilige, gemaakt naar aanleiding van zijn geboorte 140 jaar geleden en het feit, dat hij 80 jaar geleden in verzet kwam tegen het nazisme. Vanaf 9 juli werd iedere vrijdag- en zaterdagavond in juli en augustus deze voorstelling van dichter-verteller Peter Vermaat gespeeld in Dorpshuis Op Healwei, Slappeterpsterdyk 13 in Schingen in Friesland. Johan Siemensma verzorgde hierbij de muziek. Deze is ook nog later te boeken (eventueel zelfs als schoolvoorstelling). Voor meer info: petervermaat.nl.

We kregen een mail van Frans van Ittersum, organist te Heemstede. Dit op verzoek van Aat Broersen. Deze laatste kerkmusicus, inmiddels 92 jaar (oud-leerling van Albert de Klerk en tot vier jaar geleden werkzaam als organist/dirigent in Haarlem en Heemstede), heeft in 1967 een Titus Brandsma-lied geschreven. Deze compositie voor gemengd koor en orgel (en eventueel aparte hoorn-partij) is op tekst van Titus Brandsma zelf: “O Jezus als ik U aanschouw”. Ze werd destijds door het koor van Broersen ook gezongen op Goede Vrijdag.

In dezelfde mail wordt ook een Titus Brandsmalied vermeld van Otto Deden (klasgenoot van Kees Bornewasser op de R.K. Kerkmuziekschool, later leerling van Albert de Klerk en Henk Badings), geschreven op een deel van hetzelfde gedicht van Titus Brandsma. Deze compositie is voor gemengd koor. Otto Deden is inmiddels 95 jaar.

Beide componisten hebben telefonisch toestemming gegeven om deze composities aan onze KDOV-leden beschikbaar te stellen, waarvoor hartelijk dank.

Klik hierna voor het downloaden van: 

Titus Brandsmalied - O Jezus als ik U aanschouw - Aat Broersen_hoorn

Titus Brandsmalied - O Jezus als ik U aanschouw - Aat Broersen_orgel

Titus Brandsmalied - O Jezus als ik U aanschouw - Autograph

Otto Deden CV

Klik hierna voor het downloaden van: 

Titus Brandsmalied - Otto Deden