UTRECHT - In een brief aan de leden van de kerkkoren en hun dirigenten en musici steken Kardinaal Eijk en hulpbisschop Woorts de kerkkoren en kerkmusici een hart onder de riem. Zij zien de grote impact die het niet kunnen zingen in onze kerken heeft voor koorleden en parochianen. Daarbij spreken ze de hoop uit dat de situatie snel zal verbeteren. De Nederlandse Bisschoppenconferentie heeft nauw contact met deskundigen over de vraag wat verantwoord is of niet in onze kerken. De liturgische zang is daarbij een belangrijk onderwerp.

Bron: brief van het Aartsbisdom Utrecht; 9 juli 2020