UTRECHT - Op Pinkstermorgen 31 mei 2020 om 10.00 uur is in de Gerardus Majellakerk de première van de Missa Corona van Wouter van Belle. De bij ons nog onbekende heilige Corona wordt met name in Italië en Oostenrijk vereerd. Deze mis is gecomponeerd voor de minimale bezetting van zangers die in deze tijd van Corona noodzakelijk is.
De mis zal zondag 31 mei worden uitgevoerd door Karin Timmer, Rosali Viveen en Sonja Roskamp, met Cecilia Raymakers achter het orgel. U kunt hem volgen via livestream van de H. Gerardus Majellaparochie op Facebook (https://gerardusmajella.nl) of via de www.kerkomroep.nl.
Nu de koren niet mogen zingen maar er vanaf 1 juni weer liturgie mag worden gevierd met enkel voorzang is er behoefte aan een nieuwe Nederlandstalige mis, naast bijvoorbeeld de oude en vertrouwde Markusmis. De mis van Van Belle is geschreven voor cantor/volk, maar de eenstemmige zangpartij kan ook worden gezongen door een kleine koorgroep. Om de mis enigszins te verfraaien heeft Van Belle er af en toe een bovenstem bij gemaakt; de corona, het kroontje op de melodie. De titel “Missa Corona” heeft dus een meervoudige betekenis: het kroontje verwijst naar de Coronatijd waarin deze mis is ontstaan én hij is genoemd naar de H. Corona. De compositie komt binnenkort beschikbaar via de website van Wouter van Belle.

Bron: https://www.katholiekutrecht.nl/2020/05/26/missa-corona-van-wouter-van-belle/