KKU

UTRECHT - Na de noodkreet in januari 2020 heeft het Kathedrale Koor Utrecht (KKU) de afgelopen maanden, in samenwerking met het bestuur van Katholiek Utrecht, van zangers, ouders en andere particulieren ruim EUR 9000 (per jaar) aan toezeggingen voor een Periodieke Schenking ontvangen waarmee gedurende de komende vijf jaren een goede financiële basis gelegd kan worden onder de toekomst van het Koor. Daarmee heeft ook een katholiek Fonds aanleiding gezien om een aanzienlijke bijdrage voor 5 jaar toe te zeggen. Vervolgens heeft het koorbestuur kunnen besluiten nu op zoek te gaan naar een opvolger voor Gerard Beemster, die het koor eind 2020 gaat verlaten. Het koorbestuur is opgetogen, dankbaar en onder de indruk van deze royale steun. Met hernieuwde energie gaan zij nu proberen een restbedrag van plm EUR 3000 te verzamelen, waarmee zij enkele wensen op gebied van kwaliteit kunnen realiseren en de mogelijke extra kosten van Coronamaatregelen kunnen afdekken. Juist in deze tijd ervaren mensen wat de culturele sector en het kerkelijk leven eigenlijk voor ze betekent en hoe kaal het leven is zonder dat. Met deze steun en een nieuwe dirigent ziet het KKU uit naar een de doorstart van hun geliefde en vitale koor.

www.kathedralekoorutrecht.nl; 25 mei 2020; Magdaleen Ridder, voorzitter Koorbestuur