VOORBURG - Op vrijdag 25 april 2020 is door de burgemeester van Leidschendam-Voorburg Klaas Tigelaar bekendgemaakt dat dr. A.A.M.J. (Ton) van Eck uit Voorburg (72) is onderscheiden als Officier in de Orde van Oranje-Nassau. Helaas konden de versierselen i.v.m. de coronacrisis niet worden uitgereikt. Dat vindt later dit jaar alsnog plaats op een datum die door de Kanselarij der Nederlandse Orden wordt bepaald. Alle namen van de decorandi staan, net als in andere jaren, gepubliceerd in een speciale editie van de Staatscourant.

"De heer Van Eck spant zich op uitmuntende wijze vrijwillig in voor de muziekwereld. Hij heeft verschillende semiprofessionele strijkersensembles opgericht. Hij specialiseerde zich in de orgelbouw van de 19e- en 20e eeuw, waarover hij diverse artikelen en monografieën in (inter)nationale vaktijdschriften over gerestaureerde historische orgels schreef. Diverse gecomponeerde muziekstukken van zijn hand zijn met meerdere (internationale) prijzen bekroond. Daarnaast is hij gecertificeerd orgeladviseur van het College van Orgeladviseurs Nederland en is hij toegetreden tot de Ridders van het Heilig Graf van Jeruzalem."

Ton van Eck is titulair-organist van de Kathedrale Basiliek St. Bavo in Haarlem. Hij is voorzitter van de Katholieke Dirigenten- en Organisten Vereniging (KDOV). Het bestuur van de KDOV feliciteert Ton van harte met deze eervolle onderscheiding !