HAARLEM - In zijn nieuwsbrief meldt Lourens Stuifbergen nieuwe uitgaven en belangrijke gebeurtenissen met betrekking tot de componisten Albert de Klerk, Jacob Bijster en Cor Kee.

ALBERT DE KLERK

-- Van Albert de Klerk is in het Omroeparchief een onbekende compositie aangetroffen. In 1956 componeerde hij Orkestmuziek bij het Adventsspel “En Gij zult het aanschijn der aarde vernieuwen” Tekst: Prof. Frits van der Meer. Het werk werd in december 1956 door de KRO uitgezonden.

-- Bij Ascolta verschijnt binnenkort Victimae paschali voor SSAA a cappella.

COR KEE

In oktober 2019 verschenen bij Boeijenga in Leeuwarden in twee banden de beroemde 17 Psalmen voor orgel van Cor Kee, die in respectievelijk 1939, 1944 en 1948 in drie bandjes door Alsbach werden uitgebracht. Deze psalmbewerkingen vormen een mijlpaal in de protestantse orgelmuziek van de eerste helft van de twintigste eeuw. Jarenlang waren ze slechts antiquarisch te bemachtigen en het is verheugend dat ze in een mooie uitgave nu weer beschikbaar zijn. In ‘Het Orgel’ van juli 2020 zal een artikel aan deze uitgave worden gewijd.

JACOB BIJSTER

-- In een van mijn vorige nieuwsbrieven berichtte ik u over de eerste uitgave bij Boeijenga van de Partite sopra Laudate Dominum (Psalm 146) van de Haarlemse organist en orgelpedagoog Jacob Bijster (1902-1958). Ook schreef ik over de overdracht van zijn oeuvre aan het Nederlands Muziek Instituut in Den Haag. Het afgelopen jaar verschenen in de pianobulletins 106 en 107 van de EPTA twee artikelen van Christo Lelie over Bijsters piano-oeuvre.

-- Verder onderzoek heeft geresulteerd in een Werkenlijst Jacob Bijster, die uit twee delen bestaat. Het eerste deel is getiteld ‘Leven en Werk’ en bevat een korte biografie waarin Bijsters opleiding en carrière en Bijster privé aan de orde komen. Stilgestaan wordt bij zijn activiteiten als virtuoos pianist en organist, als gerespecteerd docent en als componist van een niet al te groot maar interessant oeuvre. In het tweede deel is Bijsters volledige oeuvre gerubriceerd; de meeste werken zijn voorzien van nadere informatie zoals ontstaansdata, premières, opdrachten, recensies, enz. enz. Biografie en werkenlijst zijn tot stand gekomen na uitgebreid onderzoek in Bijsters eigen archief, in het Noord-Hollands Archief en het Doopsgezind Archief, beide te Haarlem, en in het archief van het Nederlands Muziek Instituut en het krantenarchief van de Koninklijke Bibliotheek, beide te Den Haag. Daarnaast voerde ik gesprekken met een drietal oud-studenten van Bijster. De Werkenlijst Jacob Bijster beslaat ongeveer 40 pagina’s en is vanaf de derde week maart gratis te downloaden bij Boeijenga Music Publications te Leeuwarden. Vanuit de lijst is het mogelijk door te klikken naar 19 belangrijke artikelen over Bijster die sinds zijn overlijden in 1958 zijn verschenen. Een papieren versie van de werkenlijst is beschikbaar voor € 9,95.

-- In de tweede helft van maart zal bij Boeijenga een nieuwe uitgave verschijnen van Bijsters Variaties over een oud Nederlandsch Lied [Ick wil mij gaen vertroosten] (1933/34). Half juni verschijnt de nog niet eerder gepubliceerde Wijdingssonate (1944).

Lourens Stuifbergen; 8 maart 2020