ROTTERDAM - In beginsel zijn alle prestaties voor de btw belast met het tarief van 21%, tenzij deze uitdrukkelijk zijn aangemerkt als vrijgesteld of belast met het verlaagd tarief.

Kerkmusici zijn artiesten en die mogen voor hun optredens rekening houden met het verlaagd tarief van 9%. Optredens van een kerkmusicus tijdens kerkdiensten vallen onder het 9%-tarief. Repetities ten behoeve van deze optredens vallen ook onder het 9%-tarief. Andere repetities vallen onder het 21%-tarief. Bij een kerkkoor dat bijvoorbeeld twee keer per maand tijdens een kerkdienst optreedt, kan beargumenteerd worden dat de wekelijkse repetities ten behoeve van dat optreden zijn. Bij een kerkkoor dat eens per half jaar optreedt, ligt dat anders. Overige diensten van kerkmusici, zoals overleggen met de pastoor en de liturgiewerkgroep, vallen onder het 21%-tarief.

Bij een omzet van niet meer dan € 20.000,- op jaarbasis kunnen kerkmusici kiezen voor toepassing van de kleineondernemersregeling. Er hoeft dan geen btw in rekening te worden gebracht.

Kerkmusici kunnen ook gebruikmaken van de zogenaamde artiestenregeling. Er wordt dan geen btw in rekening gebracht (de musicus mag dan ook geen btw als voorbelasting claimen). De parochie betaalt dan wel de loonheffingen en premies over de inkomsten van de musicus

Bron: Nieuwsbrief Economaat Bisdom Rotterdam; januari 2020, nr. 25