HAARLEM - Lourens Stuifbergen schrijft in zijn nieuws brief het volgende.
Voordat ik (Lourens Stuifbergen) u nieuws breng over nieuwe publicaties e.d. moet ik mijn nieuwsbrief helaas beginnen met u het overlijden te melden van Caecilia Andriessen, Hendriks jongste dochter, die op 6 augustus jl. op 88-jarige leeftijd is overleden. Tot nog maar kort geleden heb ik met haar samengewerkt om herziene en nieuwe publicaties van Andriessenwerken voor te bereiden. Zij kende het werk van haar vader voortreffelijk en wist bij veel composities interessante achtergrondinformatie te geven. De Andriessen/De Klerk Stichting, Donemus en ikzelf zijn haar veel dank verschuldigd voor haar onvermoeibare inzet bij deze publicaties en voor haar warme belangstelling voor alle activiteiten met betrekking tot haar vader. Wij zullen haar erg missen.
Op https://www.andriessendeklerkstichting.nl/nieuwsbrief/ kunt u de laatste nieuwsbrief van de Andriessen/De Klerk Stichting downloaden, waarin aan het overlijden van Caecilia Andriessen uitgebreid aandacht wordt besteed.

Meer over: Hendrik Andriessen, Albert de Kerk, Cor Kee en Jan Mul

Hendrik Andriessen
- In mijn vorige nieuwsbrief meldde ik u over de correcties, die noodzakelijk waren in de orkestpartituren van Hendrik Andriessen. In de door Donemus uitgegeven 15 orkestwerken waren helaas drukfouten blijven staan, enerzijds het gevolg van slordigheden van de kopiist of corrector, anderzijds van een enkele onachtzaamheid door de componist. Op dit moment zijn alle orkestwerken gecorrigeerd, terwijl er van het Capriccio (1941) een geheel nieuwe partituur is gemaakt.
- In verband met een uitvoering door het Matangikwartet in januari 2020 zijn ook de drie strijkkwartetten van Hendrik Andriessen, Quartetto in stile antico (1957), Il Pensiero (1961) en L’Indifférent (1969) doorgenomen. Van de laatste twee kwartetten zijn geheel nieuwe partituren verschenen.
- Het werk wordt voortgezet met de controle van de concerterende werken, terwijl Andriessens Adagio (1973) voor piano vierhandig voor het eerst door Donemus zal worden uitgegeven. Deze uitgave is een wens van Caecilia, enkele weken voor haar overlijden geuit.

- In het Journal 2018 van het Royal College of Organists (RCO) te Londen verscheen een artikel, getiteld 'The Dutch composer Hendrik Andriessen (1892-1981): his life, career, and organ works'. Het ROC heeft mij toestemming gegeven dit artikel gratis beschikbaar te stellen aan wie dat wenst. Emailadres: lbhmstuifbergen@gmail.com

- Na mijn vorige nieuwsbrief werd ik door een lezer attent gemaakt op de cd Hendrik Andriessen – Piano Music, die eind vorig jaar verscheen. De pianist Jacob Nydegger uit Texas nam het integrale piano-oeuvre van Andriessen op, vijf werken daarvan waren nog niet eerder op cd verkrijgbaar. Een fraaie opname, die zeer is aan te bevelen. Label: Toccata Classics – Tocc 0436.

Albert de Klerk
In 1996 schreef Albert de Klerk twee mooie liedzettingen voor de kersttijd. 1. Het is gebeurd op een winterdag op tekst van Anton van Duinkerken; 2. O Kerstnacht, schooner dan de dagen op tekst van Joost van den Vondel. Beide zettingen zijn voor SATB a cappella en bleven tot nog toe onuitgegeven. In overleg met de Andriessen/De Klerk Stichting is besloten beide koorwerken gratis ter beschikking te stellen. Als u zich meldt op het emailadres van ondergetekende worden ze u digitaal toegestuurd.

Cor Kee
Tussen 1939 en 1948 publiceerde de niet meer bestaande uitgeverij Alsbach drie bundels Psalmen voor orgel van Cor Kee (1900-1997). Ze vormen een mijlpaal in het oeuvre van Kee en nemen ook in de geschiedenis van de Nederlandse orgelmuziek een belangrijke plaats in. Ze kregen grote bekendheid, mede dankzij een integrale cd-opname door Jan Jongepier op het orgel van de Grote of Jacobijnerkerk te Leeuwarden. De in totaal 17 psalmbewerkingen zullen half oktober in een geheel nieuwe druk verschijnen bij Boeijnga Music Publications te Leeuwarden, nu in twee delen. Bestelnummer BE 3008 en BE 3009.

Jan Mul
Begin 1931 componeerde Jan Mul (1911-1971) op 19-jarige leeftijd met veel jeugdig elan zijn enige strijkkwartet. Het korte werk is in een voor Mul tamelijk geavanceerde muziektaal geschreven. Het is verheugend dat het Matangikwartet ook dit kwartet in Januari 2020 zal spelen. Het is vorig jaar in eigen beheer verschenen bij de Jan Mul Stichting te Haarlem en aldaar verkrijgbaar.

Op de site van de Andriessen/De Klerk Stichting www.andriessendeklerkstichting.nl kunt u nadere informatie vinden betreffende de volgende concerten, die alle te Haarlem plaatsvinden:
- 4 oktober 2019 (orgelconcert met onder meer muziek van Albert de Klerk);
- 27 oktober 2019 (liederen Hendrik, Willem en Jurriaan Andriessen);
- 12 januari 2020 (Matangikwartet);
- 9 mei 2020 (vocaal ensemble EVA en orgel).

Met vriendelijke groet,

Lourens Stuifbergen,
Baarn