VOORSCHOTEN - Op zondag 13 oktober 2019, bij het vieren van zijn 40-jarig jubileum als kerkmusicus in Voorschoten, is Richard Bot onderscheiden met het gouden ereteken voor bijzondere verdiensten voor de kerkmuziek in Nederland. Deze bijzondere onderscheiding werd hem opgespeld door de secretaris van het Algemeen Bestuur van de Nederlandse Sint-Gregoriusvereniging Hans Speetjens, die hem toesprak. Tijdens de feestelijke eucharistieviering, ontving Richard Bot van de oud-bisschop van het bisdom Rotterdam, mgr. A. van Luyn de gouden Sint-Gregoriusmedaille voor zijn veertig jaren als kerkmusicus in de parochie St. Laurentius in Voorschoten. Van de parochie in Voorschoten ontving hij de Laurentiuspenning.

De KDOV feliciteert Richard Bot met zijn jubileum en de onderscheidingen die hij heeft gekregen !