DEN HAAG - Zoals wellicht bekend werkt dr. Arie Eikelboom sinds een aantal jaren aan een uniek en gigantisch project. Hij beschrijft de historie van het kerklied in een boekenreeks van welgeteld zestien delen. Hij is nu bezig aan het laatste boek, dat naar hij hoopt in het najaar van de persen rolt.

Ter gelegenheid van deze mijlpaal heeft een initiatiefgroep het plan opgevat de voltooiing van deze reeks te vieren met een doordacht en vrolijk symposium. Omdat dr. Eikelboom in zijn studie teruggaat tot de allereerste sporen van de kerkzang, en eindigt met de nieuwste ontwikkelingen, is gekozen voor de veelzeggende titel '2000 jaar Arie'.

Het symposium zal plaats vinden in de Maranathakerk in Den Haag. Dat is de kerk waar Arie Eikelboom het grootste deel van zijn werkzame leven, tot aan zijn pensionering in 2013, heeft doorgebracht. Vanuit Den Haag heeft hij verder talloze andere sporen nagelaten: als wetenschapper en Bach-specialist, hymnoloog, liturgiekenner, componist van kerkliederen, organist, docent, publicist, koordirigent, begenadigd verhalenverteller op gemeenteavonden en inspirerend opleider van vele amateurmusici in PKN-verband.

De datum van het symposium '2000 jaar Arie' is vrijdag 25 oktober 2019, van 15 tot 17 uur. Adres: Maranathakerk, 2e Sweelinckstraat 156 Den Haag. Aan het programma wordt gewerkt. Er wordt gestreefd naar een evenwicht tussen bijdragen in de vorm van speeches en muzikale onderdelen. Het laatste woord is, uiteraard, aan Arie Eikelboom zelf.
Doel van deze eerste uitnodiging is om nu al zoveel mogelijk geïnteresseerden te bereiken op het brede terrein van kerk, muziek en historie. Voel u vrij om deze uitnodiging door te sturen, en zet 25 oktober alvast in uw agenda! In de loop van het jaar volgt nadere informatie.

De toegang is vrij en er is voldoende ruimte, maar we stellen het op prijs als u zich voor het symposium aanmeldt. Dat kan via dit mailadres: 2000jaararie@gmail.com. Ook met suggesties of vragen kunt u via dit mailadres contact opnemen.

Bron: initiatiefgroep: Jeroen de Haan, kerkmusicus, cantor-organist Evangelisch Lutherse kerk Woerden; Bert van Stam, organist Maranathakerk Den Haag; Jan Goossensen, voorzitter Maranathakerk Den Haag.