Het bestuur van de

Katholieke Dirigenten- en Organisten Vereniging

heeft met droefheid kennisgenomen

van het overlijden op 30 juni 2019 van ons erelid

Mr. drs. P.A.P. (Paul) Houdijk


op de leeftijd van 66 jaar.

Van 1986 tot 1991 was Paul bestuurslid en
van 1991 tot 2010 voorzitter van de KDOV
en bleef het bestuur na zijn aftreden nog bijstaan als juridisch adviseur.

Sinds 1978 was Paul als organist verbonden
aan de Sint-Catharinakathedraal te Utrecht.

Namens de KDOV spreken wij onze erkentelijkheid jegens Paul uit voor het vele dat hij voor onze vereniging en voor de r.-k. kerkmuziek in ons land heeft gedaan.

We wensen zijn vrouw Willy, zijn kinderen en kleinkinderen veel sterkte bij dit verlies

Moge Paul rusten in vrede.


De uitvaart vond plaats op vrijdag 5 juli vanuit de Sint-Catharinakathedraal te Utrecht.
Voor meer informatie: Overlijdensbericht Paul Houdijk