WERKHOVEN - Op 1 februari a.s. is het 40 jaar geleden dat René Verwer de vaste koorleider/organist werd van wat destijds nog de parochie van OLV ten Hemelopneming in Werkhoven heette.
Hij had net zijn orgelstudie bij Albert de Klerk aan het Sweelinck Conservatorium in Amsterdam afgerond, en behaalde in 1986 nog zijn doctoraal in de muziekwetenschappen in Utrecht. In 2008 promoveerde hij aan de Vrije Universiteit van Amsterdam op het proefschrift ‘Cavaillé-Coll en Nederland’. René is als kerkmusicus ook verbonden aan de basiliek in IJsselstein en heeft een eigen lespraktijk. Daarnaast schreef hij artikelen voor onder andere Het Orgel, Orgel en Eredienst, De orgelvriend en Mens. Hij is als recensent verbonden aan het klassieke tijdschrift Luister en als redacteur aan de Koninklijke Vereniging voor Organisten. Voor zijn verdiensten op het terrein van de Franse orgelcultuur ontving hij in 1999 de zilveren medaille van de Société Academique d’Éducation et d’Éncouragement d’Arts, Lettres et Sciences. In 2010 werd hij bevorderd tot ‘vermeil’ (verguld zilver).
Het moge duidelijk zijn dat de RK-kerk in Werkhoven, en het St. Caeciliakoor dat later dit jaar zelf 50 jaar bestaat, zich gelukkig mag prijzen met deze kerkmusicus van formaat.
U bent van harte uitgenodigd voor de feestelijke eucharistieviering op 3 februari a.s. om 9.30 uur in bovengenoemde kerk aan de Herenstraat 9 te Werkhoven. Aansluitend is er een receptie en kunt u de robijnen jubilaris persoonlijk de hand te schudden.
Bron: Bunniks Nieuws; 19-01-2019