UTRECHT - In de Bisschoppenvergadering van 18 september 2018 hebben de diocesane bisschoppen van Breda, Groningen-Leeuwarden, Haarlem-Amsterdam, 's-Hertogenbosch, Rotterdam en Utrecht besloten het Rechtspositiereglement kerkmusici (dirigenten & organisten) in bisdommen van de R.-K kerkprovincie Nederland te wijzigen en in gewijzigde vorm vast te stellen met ingangsdatum 1 januari 2019.
De wijziging betreft het begrip "dienst" zoals dit wordt gehanteerd in het Rechtspositiereglement. Het begrip "dienst" zal worden uitgebreid met één kwartier, zodat voor de vergoeding van de eucharistieviering op zondag wordt uitgegaan van één uur en één kwartier.
Dit besluit is aangenomen op voorstel van de overlegdelegatie voor rechtspositie van de Katholieke Dirigenten- en Organisten Vereniging (KDOV) en is aan de KDOV meegedeeld door de delegatie van het Economencollege in de overlegvergadering met de KDOV op 5 november 2018.
Nadere uitwerking van de regeling volgt.
(KDOV; 5 november 2018)