UTRECHT - Vanwege hun grote verdiensten voor de Katholieke Dirigenten en Organisten Vereniging in het bijzonder en voor de kerkmuziek in de rooms-katholieke kerken in ons land in het algemeen hebben bestuur en leden van de KDOV met algemene stemmen besloten om de volgende leden m.i.v. 13 oktober 2018 te benoemen tot erelid:

 

Mr. Drs. P.A.P. (Paul) Houdijk te Houten, oud-voorzitter en juridisch adviseur
Mgr. Dr. A.M.W.J. (Fons) Kurris te Maastricht, oud-geestelijk adviseur
Mevrouw G.M.L. (Gemma) Coebergh te Haarlem, oud-secretaris.

 

Paul Houdijk was jarenlang voorzitter van de KDOV en heeft daarnaast en daarna de vereniging bijgestaan met juridische adviezen. Daarnaast initieerde hij als eerste een studie naar de orgelmaker Michael Maarschalkerweerd. 

Fons Kurris heeft zich niet alleen als geestelijk adviseur van KDOV ingezet voor de vereniging, maar tevens, door zijn docentschap aan het Conservatorium van Maastricht, een grote bijdrage geleverd aan de r.-k. kerkmuziek.

Gemma Coebergh was 17 jaar met grote inzet secretaris van de vereniging, waarvan de laatste jaren onder voor haar zware persoonlijke omstandigheden. Daarnaast heeft zij als opvolgster van Albert de Klerk als organist van de St.-Josephkerk te Haarlem de hoogwaardige liturgisch muzikale orgeltraditie van die kerk voortgezet en bovendien het initiatief genomen tot de restauratie van het Adema-orgel dat thans weer in zijn oude glorie kan klinken.

Door omstandigheden kon alleen Paul Houdijk aanwezig zijn op de jaarvergadering van 13 oktober jl. tijdens welke de toegekende erelidmaatschappen werden bekend gemaakt.
De twee andere ereleden zijn door de voorzitter van de KDOV mondeling en schriftelijk op de hoogte gesteld van hun benoeming tot erelid.

Persbericht van het bestuur van de KDOV; 13 oktober 2018