HOUTEN - Op zaterdag 6 oktober 2018 van 11.30-17.00u organiseert de NSGV in het Aartsbisdom een Lieddag in de Kerk O.L.V.Ten Hemelopneming te Houten. Een samenwerking van Koor Cantilene in Houten, Tom Löwenthal en de NSGV, heeft ertoe geleid dat er een nieuwe Nederlandstalige Mis is geschreven voor kerkkoren, met daarin diverse gewenste gezangen! Deze mis zal op deze lieddag voor het eerst gepresenteerd worden. Wilt u deel uitmaken van deze unieke gelegenheid om onder de bezielende leiding van Tom Löwenthal  deze mis en andere liederen in te studeren schrijft u zich dan in voor deze lieddag.

Plaats: R.K. Kerk O.L.V. Ten Hemelopneming aan de Loerikseweg 12 te Houten. De koffie/thee staat klaar om 11.00 uur. Start lieddag: 11.30 uur. Einde: 17.00 uur. Om 17.30 uur zal de mis uitgevoerd worden in een viering.
De deelnamekosten aan deze lieddag bedragen € 17,50 in de voorinschrijving en € 20,00 aan de deur. Dit is inclusief partituren en 2 consumptiebonnen. Eenieder dient zelf zijn of haar lunchpakket mee te nemen. Bij binnenkomst kunt u betalen en de partituren in ontvangst nemen. U kunt zich voor deze lieddag aanmelden onder het motto 'vol is helaas vol' per e-mail: lieddaghouten@gmail.com (naam & stemgroep).