HAARLEM - Het zal u niet ontgaan zijn, dat de componisten Hendrik Andriessen (125 jaar geleden geboren) en Albert de Klerk (100 jaar geleden geboren) van 15 september t/m 3 oktober a.s. geëerd zullen worden met een groot festival in Haarlem. Op 16 september klinkt tijdens het openingsconcert de première van De goddelijke routine voor orgel, speciaal voor dit festival gecomponeerd door Louis Andriessen ter nagedachtenis aan zijn vader. Er zijn orgel- en koorconcerten, er is beiaardmuziek en er zijn programma’s met liederen en kamermuziek. De Andriessen/De Klerk Stichting te Haarlem geeft op de website een integraal overzicht van alle festiviteiten (www.andriessendeklerkstichting.nl). Tevens zal een jubileumboek met 2 cd’s verschijnen.
In verband met deze festiviteiten wordt veel nog onuitgegeven muziek gepubliceerd en zijn oude uitgaven herzien. Ook wordt in enkele artikelen aandacht besteed aan beide componisten.

Nieuwe uitgaven

Bij Donemus verscheen van een aantal Andriessen-werken nieuwe edities.

1. Twee bundels liederen, German Songs en French Songs. Het gaat om in totaal dertien vroege liederen voor middelhoge stem en piano, die Andriessen voor het grootste deel componeerde tussen 1913 en 1923 en waarvan slechts twee liederen op Franse tekst al eens eerder waren verschenen.    

2. Drie liederen (1951) voor gemengd koor a cappella op teksten van de 17de-eeuwse dichters Jan Luyken, Willem Sluyter en Jacobus Revius.

3. De bekende cyclus Miroir de Peine (1923) voor mezzo-sopraan en orgel. Een aantal onvolkomenheden in de oude druk is gecorrigeerd, terwijl in het derde lied een foutieve begeleiding is vervangen; de versie voor strijkers uit 1933 diende daarbij als uitgangspunt.

4. Het lied Fiat Domine voor mezzo-sopraan en strijkers. Andriessen componeerde het werk in 1920 voor mezzo-sopraan met begeleiding door piano of orgel. Tien jaar later schreef hij de versie voor strijkorkest. Enkele ongerechtigheden in de oude uitgave zijn gecorrigeerd.
 
5. Het Ricercare (1949) voor orkest. Dit bekende orkestwerk is op verzoek geheel herzien en in een nieuwe editie uitgebracht. 
 
De afgelopen maanden is ook hard gewerkt aan de partituur van De Spiegel uit Venetië, een korte komische opera, die Andriessen tussen 1963 en 1965 componeerde op een libretto van Hélène Nolthenius. Het werk speelt op het Muiderslot en is voor het laatst in 1967 uitgevoerd. In september a.s. zijn er twee uitvoeringen in de Haarlemse Stadsschouwburg. Het gaat om makkelijk aansprekende muziek op hoog niveau. Bij deze twee uitvoeringen zal om diverse redenen gebruik worden gemaakt van een ‘werkpartituur’. Kort na het festival zal de officiële partituur beschikbaar zijn.

Artikelen

1. In ‘Het Orgel’ verschenen de afgelopen maanden drie artikelen over de orgelwerken van Hendrik Andriessen. In het septembernummer zullen de Tres Meditationes Sacrae (1992/1993) van Albert de Klerk worden besproken. Er zal worden ingegaan op de achtergronden van het werk, recensies na de première komen aan de orde, de relatie compositie-improvisatie wordt besproken, en aan de hand van de teksten waarop dit Paas-drieluik is gebaseerd zal een detail-analyse worden gemaakt.

2. In ‘De Orgelvriend’ zal in het septembernummer een artikel te lezen zijn over het orgeloeuvre van Albert de Klerk met daarin vooral aandacht voor de nieuwe uitgave van de Tien Orgelwerken.
    
3. In het januarinummer 2018 van ‘Het Orgel’ zal het nieuwe orgelwerk De goddelijke routine van Louis Andriessen uitgebreid aan de orde komen.

CD’s

Graag maak ik iedereen attent op de integrale opname van Andriessens vijftien orkestwerken door het Netherlands Symphony Orchestra o.l.v. David Porcelijn. De afgelopen jaren werden ze op vier cd’s uitgebracht; onlangs verscheen de laatste cd. Label: Classic Produktion Osnabrück. Stuk voor stuk prachtige composities en dito uitvoeringen!

Bron: Lourens Stuifbergen; 9 augustus 2017