(vrijdag 17 oktober 2008) De belangstelling voor de binnenkort te verschijnen Sint Jansmis, gecomponeerd door priester-musicus Maurice Pirenne, is enorm. Sinds de opening van het Jubileumjaar 2008-2009, in september dit jaar, zijn ongeveer 550 partituren en ruim 8.000 koorpartijen besteld. Op 25 oktober gaat een groot aantal koren aan de slag met de Mis, tijdens de Veghelse Zangdag.

De Veghelse Zangdag van de afdeling Den Bosch van de Gregoriusvereniging trok zelden zoveel belangstelling. De dag is helemaal volgeboekt. In de ochtend van zaterdag 25 oktober gaan de deelnemers in het Fioretticollege onder leiding van Jeroen Felix, rector cantus van de Schola van de Bossche kathedraal, aan de slag met de speciaal voor het jubileumjaar gecomponeerde Sint Jansmis. Deze werd in februati van dit jaar door de inmiddels overleden priester-musicus Maurice Pirenne aan bisschop Hurkmans overhandigd. Naast grote belangstelling van koren uit het bisdom, zijn - zo blijkt uit de bestellingen - ook parochies buiten het Bossche en in Vlaanderen geinteresseerd in de compositie.

Twee weken geleden zijn er opnames gemaakt van de jubileummis, ingezongen door het koor van de Sint Jan, voor een binnenkort te verschijnen cd. Ook op deze website zult u de mis te zijner tijd kunnen beluisteren.
De partituren en koorpartijen voor de mis, die tot 1 oktober te bestellen waren bij het Bisdom, rollen eind deze maand bij Ascolta Misic Publishing (nr 1404) van de pers.

De Sint Jansmis wordt in oktober 2009 tijdens de diocesane Romereis bij gelegenheid van het 450-jarig bestaan van het Bisdom gezongen in de Sint Pieter in het Vaticaan.