EINDHOVEN - De Algemene Ledenvergadering van de KDOV zal plaats vinden op zaterdag 31oktober 2015 in de pastorie en kerk van de St. Catharinakerk in Eindhoven.

De dagindeling is nog niet bekend.