UTRECHT - Op 3 september promoveerde Remy Syrier aan de universiteit Utrecht met zijn dissertatie:  DE ORGELMAKERS JOSEPH EN ADAM BINVIGNAT, Maastrichtse orgelbouw in de nadagen van het ancien régime en in het begin van de moderne tijd. Er verschijnt geen handelseditie van het boek, maar het proefschrift (300 blz) is wel te verkrijgen bij Remy Syrier. Te bestellen bij: info@remysyrier.nl met overmaking van € 29,50 op NL59 INGB 0679 7334 42.

Bron: Anja Hendrikx; 10 oktober 2014