AMSTERDAM - De Algemene Ledenvergadering zal plaats vinden op zaterdag 18 oktober 2014 in de pastorie en kerk van de H. Franciscus Xaverius ('de Krijtberg'), Singel 446/448, 1017 AV Amsterdam. Het middagprogramma zal verzorgd worden door de Schola Cantorum van de Krijtberg onder leiding van Lourens Stuifbergen. Het orgel wordt bespeeld door Stephan van de Wijgert. Dagindeling: 10.30 – 11.00 uur:  ontvangst met koffie/thee; 11.00 – 13.00 uur: algemene ledenvergadering; 13.00 – 14.00 uur:  lunch; 14.15 – 15.30 uur: gregoriaanse zang en orgelspel.