BRIELLE - Op zaterdag 21 juni 2014 heeft Ton van Eck de Laurentiuspenning van het Bisdom Rotterdam gekregen voor zijn inspanningen op orgelgebied in het bisdom. De Econoom van het Bisdom Mr. J.G.C. Bakker speldde hem in de Bedevaartskerk van de H.H. Martelaren van Gorcum, in Brielle deze onderscheiding op bij gelegenheid van de her-ingebruikname van het uit Zwijndrecht afkomstige Maarschalkerweerdorgel.

Bron: KDOV; 21 juni 2014