-- gaat niet door --

N.a.v. het verschijnen van het boek "Godlof. Maar hoe?" wordt een studiedag te Utrecht georganiseerd op 17 mei 2014 van 10.00-14.00 uur. De "Werkgroep Liturgische Muziek" (WLM) van de NSGV was met het project: "Sing to the Lord" (werktitel) nauw betrokken bij de totstandkoming van de Engelse vertaling en de uitgave van het boek.
Lees het persbericht met de aankondiging van de studiedag en meld u aan via www.luce-crc.nl