Document van de Amerikaanse bisschoppenconferentie over muziek en liturgie. Inleiding, vertaling en suggesties voor de praktijk.
Martin Hoondert e.a. (red.)
- Welke criteria hanteer je bij de keuze van liturgische muziek?
- Hoe stimuleer je dat mensen écht deelnemen aan een viering?
- Hoe zorg je dat kerkmuziek goed functioneert in de praktijk en dat zij die het uitvoeren daartoe bekwaam zijn?
- Hoe kan kerkmuziek mensen in contact brengen met liturgie en pastoraat?